Pravila privatnosti

Kompanija Bijelić Co d.o.o. vodi računa o zaštiti osobnih podataka, poštuje privatnost osoba te sve dobivene osobne podatke obrađuje odgovorno i s poštovanjem. Dana 25. 5. 2018 stupila je na snagu Uredba (EU) 2016/679 (Uredba GDPR), koja se odnosi na obradu osobnih podataka fizičkih osoba i određuje pravila za njihovu obradu.

Kako bismo postupali u skladu s predmetnom Uredbom, informiramo Vas o Vašim pravima sa stajališta zaštite osobnih podataka, kao i o namjeni obrade pruženih osobnih podataka.

Pristup Vašim osobnim podacima ima ograničen krug zaposlenika vezanih diskretnošću, što je regulirano poduzimanjem tehničkih i administrativnih mjera. Vaši osobni podaci nisu i neće biti proslijeđeni trećoj strani (osim zbog zakonskih razloga), a u našim su sustavima i procesima zaštićeni, odnosno postoje i ostale tehničke te administrativne mjere za njihovu zaštitu.

Naposljetku, želimo Vas uvjeriti da su Vaši podaci pouzdano zaštićeni i da njima raspolažemo na način na koji bismo željeli da druge tvrtke raspolažu našim podatcima.

U slučaju pitanja u vezi s GDPR-om obratite se na adresu: bijelic@os.t-com.hr